Regulament campanie 10.9.2015 - 18.10.201510.09.2015

Regulamentul este disponibil si in format PDF AICI

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI „CASTIGA UN SUPER SMARTPHONE SAU UN USB FLASH DRIVE PRIN INSCRIEREA IN COMUNITATEA MYOPINION”

 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei  “CASTIGA UN SUPER SMARTPHONE SAU UN USB FLASH DRIVE PRIN INSCRIEREA IN COMUNITATEA MYOPINION”, denumita in continuare „Campania” este S.C. MEDNET RESEARCH S.R.L. cu sediul in Str. Ion Nistor, nr. 4., et. 1, modul M12D, sector 3, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu J40/8234/2012, CUI RO30441009, operator de date cu caracter personal inregistrat cu nr. 26169, reprezentata legal prin Laura Lacramioara Pascal in calitate de Director General.

2. DURATA CAMPANIEI, ARIA DE DESFASURARE

2.1. Campania se desfasoara pe tot teritoriul Romaniei in perioada 10 septembrie 2015 – 18 octombrie 2015.

2.2. Organizatorul Campaniei isi rezerva dreptul de a prelungi Campania, cu obligatia de a anunta atat pe site-ul www.my-opinion.ro cat si pe facebook, la adresa https://www.facebook.com/myopinion.ro aceasta actiune cu cel putin 48 de ore inainte de data limita initiala, 18.10.2015.

3. PARTICIPANTI

3.1. La Campanie poate participa orice persoana fizica, care se inscrie pe site-ul www.my-opinion.ro (isi creaza cont pe site si isi activeaza contul folosind link-ul de confirmare primit prin email) incepand cu data de 10 septembrie 2015.

3.2 Participantii trebuie sa aiba varsta de cel putin 16 ani;

3.2. Participantii trebuie sa detina cetatenie sau rezidenta romana;

3.3. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si conforme cu realitatea;

3.4. Angajatii Organizatorului, precum si rudele de grad 1, 2 si 3 ale acestora nu au dreptul sa participe in Campanie.

4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Pentru a participa la Campanie, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie pe site-ul www.my-opinion.ro (isi creaza cont pe site si isi confirma contul folosind link-ul de confirmare primit prin email) incepand cu data de 10 septembrie 2015 si pana pe 18 octombrie 2015 ora 23:59, conform art. 2.1., sau pana in ziua in care Organizatorul decide incetarea Campaniei conform art. 2.2.

4.2. Pentru a se inscrie, Participantul trebuie sa completeze formularul de inscriere aflat la adresa www.my-opinion.ro/cont. In urma completarii si trimiterii acestui formular (folosind butonul Trimite), acesta va primi pe adresa de e-mail cu care s-a inregistrat un mesaj continand username-ul si parola alese de el si un link de confirmare a inregistrarii. Doar in urma confirmarii inregistrarii, pe baza acestui link, Participantul va fi inscris in tombola. Primele 30 de puncte incarcate in contul Participantului confirma inscrierea acestuia in comunitatea myOpinion precum si includerea in Campanie.

5. PREMII

5.1. Premiile Campaniei sunt:

  • 1 Premiu Mare: smartphone HTC Desire 526G, Dual Sim, 8GB, Matte Black/Glossy Black
  • 4 Premii Mici: 4 USB Flash Drive Kingston DataTraveler  MicroDuo, de 16GB, care pot fi utilizate pentru calculatoare, smartphone-uri si tablete

5.2 Un Participant poate castiga cel mult unul dintre premiile Campaniei.

6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. Extragerea castigatorilor se va realiza in cel mult 5 zile lucratoare de la finalizarea Campaniei.

6.2. Fiecarei persoane i se aloca automat un numar de ordine, odata cu inregistrarea pe site-ul www.my-opinion.ro. Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti folosind  website-ul random.org si numerele de ordine alocate anterior. Astfel, orice persoana inregistrata are aceleasi sanse de castig pentru oricare dintre premiile campaniei (prezentate in art. 5.1)

Vor fi extrase 10 numere de ordine, primul pentru Marele premiu, urmatoarele 4 pentru cele 4 memorii USB si inca 5 rezerve.

Castigatorii vor fi contactati telefonic pentru confirmarea premiilor. Daca acestia nu raspund la telefon, li se va comunica prin email faptul ca au castigat si vor trebui sa ne contacteze personal la nr. 021.224.06.77 in cel mult 10 zile lucratoare de la data transmiterii e-mail-ului.

6.3. Daca castigatorul Marelui premiu nu poate fi contactat nici telefonic nici prin email in perioada stabilita conform acestui regulament (10 zile lucratoare), Marele premiu va fi transmis primului castigator de premiu mic extras, urmand ca in locul acestuia sa fie aleasa prima rezerva, in ordinea extragerii. Procedeul continua pana ce un Participant este contactat si Marele premiu, impreuna cu adresa de livrare a acestuia este confirmata.

6.4. Daca unul sau mai multi castigatori de premii mici nu pot fi contactati nici telefonic nici prin email in perioada stabilita conform acestui regulament (10 zile lucratoare), premiile mici vor fi transmise primelor rezerve, in ordinea extragerii lor. Procedeul continua pana ce toti Participantii sunt contactati si premiile mici, impreuna cu adresele de livrare a acestora sunt confirmate.

6.5. In situatia in care unul sau mai multe premii nu pot fi acordate nici dupa ce toti cei 10 Participanti extrasi au fost contactati, se vor mai extrage alte 5 persoane si procedeul va continua pana la acordarea tuturor premiilor.

6.6. Lista cu numele, localitatea si judetul castigatorilor va fi afisata pe site-ul www.my-opinion.ro la sectiunea „Stiri si noutati”, in maxim 5 zile lucratoare de la data in care ultimul dintre castigatori si-a confirmat telefonic adresa de livrare a premiului.

7. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

7.1. Castigatorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte obiecte.

8. VALIDAREA CASTIGATORULUI

8.1. Validarea Castigatorului se va face pe baza adresei de e-mail si a urmatoarelor documente: carte de identitate sau buletin de identitate sau pasaport, prezentate fizic la livrarea premiilor/transmiterea copiei actului de identitate pe e-mail/fax in cazul persoanelor din provincie.

9. REGULAMENTUL CONCURSULUI

9.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe website-ul www.my-opinion.ro, dar si la sediul Organizatorului.

10. FORTA MAJORA

10.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

10.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform art.1351 si urmatoarele din Codul Civil.

10.3. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Campaniei existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

10.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul www.my-opinion.ro.

11. INCETAREA CAMPANIEI

11.1. Data de incetare a campaniei este 18.10.2015 ora 23:59.

11.2. Organizatorul Campaniei isi rezerva dreptul de a prelungi Campania, conform art. 2.2.

11.3. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei, cu mentiunea ca incetarea va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului cu cel puţin 48 de ore înainte, prin intermediul site-ului www.my-opinion.ro si a paginii de facebook https://www.facebook.com/myopinion.ro.

12. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

12.1. Prin participarea la Campanie, Participantii accepta in mod neconditionat si explicit ca datele personale de identificare sa fie utilizate si stocate intr-o baza de date, aceasta putand fi folosita de catre Organizator pe plan intern, fara a fi transmisa catre terti.

12.2. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul la opozitie.

12.3. Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre Organizator in modul expus in paragraful 12.1.

12.4. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor lor personale sau pentru primirea oricarei informatii sau corespondenta, prin intermediul butonului „Stergere cont” din contul lor de utilizator sau printr-un email la adresa contact@my-opinion.ro.

13. TEMEIUL LEGAL

13.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu Legea 677/2001 – privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.


 

14. LITIGII

14.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.

14.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

14.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Bucuresti.

15. ALTE REGLEMENTARI

15.1. In caz de tentative sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

15.2.Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

15.3. Prezentul Regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe website-ul www.my-opinion.ro.

15.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe parcursul desfasurarii Campaniei (cum ar fi dar fara a se limita la modificarea datelor, modificarea duratei Campaniei etc.), cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului cu cel puţin 24 de ore înainte de a intra în vigoare prin intermediul website-ului www.my-opinion.ro.

 

Organizatorul Campaniei

“CASTIGA UN SUPER SMARTPHONE SAU UN USB FLASH DRIVE PRIN INSCRIEREA IN COMUNITATEA MYOPINION”

 

S.C. MEDNET RESEARCH S.R.L.

Prin Director General,

Laura Lacramioara Pascal

Vezi toate stirile